健康 中华医学 百草药房
砒霜
华夏经纬网   2016-06-16 14:02:09   
字号:

【药材名称】砒霜

【拼音】Pī Shuānɡ

【英文名】Arsenic

【别名】白砒

【出处】出自《日华子本草》。

1.《本草图经》:砒霜,旧不着所出郡县,今近铜山处亦有之,惟信州者佳。其块有甚大者,色如鹅子黄,明澈不杂。此类本处自是难得之物,每一两大块,真者人竞珍之,市之不啻金价。古服食方亦或用之,必得此类,乃可入药。其市肆所蓄,片如细屑,亦夹土石,入药服之,为害不浅。误中,解之用冷水研绿豆浆饮之。

2.《本草别说》:信州玉山有砒井。生不夹石者,色赤,甚如雄黄,近火即杀人,《

【来源】药材基源:为砒石经升华而得的精制品。

拉丁植物动物矿物名:Arsenolite;Arsenopyrite;Realgar;Orpiment

【原形态】1.晶形为八面体,偶尔也有菱形十二面体。歪晶为粒状、板柱状;微晶呈星状、毛发状;集合体呈钟乳状、皮壳状和土状。无色至灰白色,多数带灰蓝、黄或红色色调。条痕白色或带有黄色。有玻璃至金刚样光泽,无晶面可见时则为油脂、丝绢样光泽。解理多组完全,交呈棱角。极脆。硬度为1.5。相对密度为3.7-3.9。能缓慢溶解于水。有剧毒。

2.毒砂 晶体结构属单斜或三斜晶系。晶形多呈柱状,有时为短柱、板柱、双锥状或致密粒块、致密块状等集合体。新鲜面呈锡白色至钢灰色。条痕黑色。金属光泽,不透明,晶体解理中等或不完全,块状集合体见不到解理,断口不平坦。硬度5.5-6。相对密度5.9-6.3。性脆,致密块体用铁锤猛击时有火星,可发出蒜臭气。

3.雄黄 晶体结构属单斜晶系。晶体细小,呈柱状、短柱状或针状,但较少见。通常多呈粒状,致密块状,有时呈土状、粉末状、皮壳状集合体。橘红色,表面或有暗黑及灰色的锖色。条痕浅橘红色。晶体呈金刚光泽,断口树脂光泽。硬度1.5-2,相对密度3.56,阳光久照会发生破坏而转变为淡橘红色粉末。锤击之有刺鼻蒜臭。

4.雌黄 单斜晶系。晶体常呈柱状,往往带有弯曲的晶面,集合体则呈杆状、块状、鸡冠状。柠檬黄色,有时微带浅褐色。条痕与矿物本色相同,惟色彩更为鲜明。光泽视方向不同而变化,由金刚光泽至脂肪光泽,新鲜断面呈强烈的珍珠光泽。半透明。解理完全。硬度1.5-2。比重3.4-3.5。具柔性,薄片能弯曲,但无弹性。

【生境分部】生态环境:1.毒砂 在地表易风化成臭葱石等土状风化物,表面为褐黄、黄白、灰白、绿、红褐、黄褐、黑褐等色,被膜覆盖处,光泽暗淡,硬度低于小刀甚至低于指甲。呵气于臭葱石等土状风化物上,可闻到带砷的臭味。火烧之有升华物,伴发蒜臭气并熔成磁性小球。

2.雄黄 主要为低温热液、火山热液矿床中的典型矿物,与雌黄紧密共生。还见于温泉沉积和硫质喷气孔的沉积物里。偶尔发现于煤层和褐铁矿层中,为有机质分解所产生的硫化氢与含砷溶液作用的产物。

3.雌黄 产于低温热液矿床中,温泉及火山附近也有存在,形成条件完全与雄黄相似,并且与雄黄辉锦矿等密切共生。

资源分布:1.砷华 主产于江西、湖南、广东、贵州等地。

2.毒砂 产出于硫化物矿脉中,或粒状分散于矿脉及围蚀变带中,此时多与白色绢云母、铜黄色“金星状”黄铁矿共存。除古产地陕西、湖北、河南、四川、甘肃、辽宁、山西等地仍有产出外,山东、江西、广东、广西、湖南、吉林、青海、西藏、内蒙古、新疆等地亦有产出。

3.雄黄 主产于甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南等地。

4.雌黄 主产于甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南等地。

【性状】性状鉴别 本品为块片或粉末状。白色,体重,无臭,无味,极毒,不可口尝。

【化学成分】主要是三氧化二砷(As2O3)。

【药理作用】三氧化二砷具有砷剂的基本药理和毒理。砷有原浆毒作用,且能麻痹毛细血管,抑制含疏基酶的活性,并使肝脏脂变、肝小叶中心坏死,心、肝、肾、肠充血,上皮细胞坏死,毛细血管扩张。枯痔散中含有白砒,如给兔耳每日涂敷,可致干性坏死,以至脱落;实验表明,不含三氧化二砷的制品则无此作用。枯痔散中含砷量为8-16%左右,易自粘膜面吸收,应用不当,可致急性砷中毒。作为杀灭虫害的农药,误服中毒者亦有报道。

【鉴别】(1)取本品少量,置闭口管中加热,生成白色升华物。(检查砷盐)(2)取本品少量,置木炭火烧之,发生白色气体,并有蒜臭气,于木炭上显一层白色被膜。(检查砷盐)(3)取本品少量,加水煮沸,使溶解,溶液呈弱酸性,通硫化氢则生成黄色沉淀。(检查砷盐)(4)差热分析曲线 吸热335℃(小),825℃(微);放热740℃(小),230℃开始到740℃前,失重—属砷华。

【炮制】《本草衍义》:将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞,着覆器,遂凝结,累然下垂如乳尖,长者为胜,平短者次之。大块者已是下等,片如细屑者极下也,入药当用如乳尖长者。

【性味】辛;酸;热;有毒

【归经】脾;肺;胃;大肠经

【功能主治】劫痰;蚀疮去腐;截疟;蚀腐;杀虫。主寒痰哮喘;疟疾;休息痢;痔疮;瘰疬;走马牙疳;癣疮;痈疽恶疮

【用法用量】内服:入丸、散,1-5毫。外用:研末撒或调敷,或入膏药中贴之。

【注意】本品毒性比砒石更剧,内服极宜谨慎。体虚及孕妇忌服。

1.《品汇精要》:畏绿豆、冷水、醋。

2.《本草蒙筌》:畏羊血。

3.《医学折衷》:大伤胸气,脾胃虚者,切宜戒之。

【各家论述】1.《本草衍义》:砒霜,疟家或用,才过剂,则吐泻兼作,须浓研绿豆汁,仍兼冷水饮。

2.《医学折衷》:疟丹多用砒霜大毒之药,《本草》谓主诸疟风痰在胸膈,可作吐药,盖以其性之至燥,大能燥痰也。

3.《本草经疏》:砒霜,禀火之毒气、复经煅炼,《开宝本草》虽云味苦酸,而其气则大热,性有大毒也。酸苦涌泄,故能吐诸疟风痰在胸膈间。大热大毒之物,故不可久服,能伤人也。砒黄既已有毒,见火则毒愈甚,而世人多用砒霜以治疟,不知《内经》云夏伤于暑,秋必疡疟,法当清暑,益气,健脾,是为正治,岂宜用此大热大毒之药。如果元气壮实,有痰者服之,必大吐,虽暂获安,而所损真气实多矣。

4.《本经逢原》:砒霜疟家常用,入口吐利兼作,吐后大渴,则与绿豆汤饮之。砒性大毒,误食必死。然狂痴之病,又所必需,胜金丹用之无不应者。枯痔散与白矾同用,七日痔枯白落,取热毒之性以枯歹肉也。

5.《日华子本草》:治妇人血气冲心痛,落胎。

6.《开宝本草》:主诸疟,风痰在胸膈,可作吐药。

7.《本草蒙筌》:截疟除吼,膈上风痰可吐;溃坚磨积,腹内宿食能消。

8.《医学入门》:主恶疮瘰疬,腐肉,和诸药敷之,自然蚀落。又治蛇尿着人手足,肿痛肉烂,指节脱落。为末,以胶清调涂。

9.《纲目》:蚀痈疽败肉,枯痔,杀虫。

10.《玉揪药解》:治寒痰冷癖,久疟积痢,疗痔漏瘰疬,心疼齁喘,蚀痈疽腐肉,平走马牙疳。

【摘录】《中华本草》《中药大辞典》  (中医世家)

 

责任编辑:袁丹华

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·破叶莲
·破天菜
·破头风
·破布叶
·破布木
·破布草
·破牛膝
·破碗掌脚树
·破血丹
·破骨风
·硼砂
·胖儿草
·胖大海
·胖树根
健康策划
 

“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”,一家餐厅是否为消费者所中意,显然不能一味推崇“米其林”,也得认真问问自己的“胃”。

“防控糖尿病 保护你的家庭”。以家庭和个人健康为中心,以健康生活方式和定期检测为重点,提倡知晓个人及家庭成员血糖水平,呼吁全社会共同行动,防控糖尿病。
心灵秘匙
  更多
·每天读书有助提高注意力!
·人类的情感创伤或会影响其儿孙的健康
·长期焦虑,当心大病来袭!
·了解一个人的性格,看他房间就知道!
·情商测试有哪些
·自负是什么
·认知行为疗法是什么
·抗压能力如何提高
生活专题
  更多
·2018北京国际汽车展览会
·中国年进行曲之狗年送福
·2017全国食品安全宣传周
·2017甜蜜情人节
·中国年进行曲之金鸡报喜
·2016北京国际车展
·中国年进行曲之金猴贺岁
热点文章
   
·苗条美女冬季的生活日志
·“鞭打春牛”绝迹近百年后
·情调:享受一天"吧生活"
·美女心怀野兽 动物胸针时
·胖大海不能当茶饮
·划算又好玩 背包一族玩转
·锻造五星级超豪华恋情
·让美妆持久24小时的秘技
·白描:“蛋白质女孩”的真
·做个"电灯胆" 爱心晒出来
消费流行
  更多
·台湾地区防疫缺作战计划 陷基层医护于险境
·每年超过20万人参观 台湾国际兰展宣布延期
·抢攻春节年菜商机 基隆渔会限量渔产“俗俗卖”
·台中新光三越抢推新春福袋 最大奖50万元钻石
·台中百货业 新春福袋送钻石
·鼠年福袋米奇米妮抢头香!北、中快闪限量2020袋
·虾皮、迪斯尼携手“年货节” 撒1.5亿红包
美食指南
  更多
·中秋不只吃月饼!富基渔港抽好礼、尝风味海鲜
·闷热夏天吃开胃!桂花竹笋蜜火腿、竹笋焖花肉品鲜甜
·霸气芒果布丁牛奶冰 果肉新鲜料实在
·盐烤花雕虾、甜甜圈!新北菜市场藏美味小吃
·屏东大埔杨桃汤藏彩蛋 蜜酿杨桃片让人惊喜
·觅食台北:探寻今年的星级美食
·台东夏安居健康蔬食 太阳般的脆皮锅贴酥脆鲜甜
演出信息
  更多
·北京京剧院推出新编现代京剧《李大钊》
·甘肃经典舞剧《丝路花雨》同台“对话”《大梦敦煌》
·京剧《鉴证》首演定档 导演李卓群分享创作经历
·爱乐乐团复工首演 献给“最可敬的人”
·复工复演 天津市音乐类剧场演出首演在天津大剧院举行
·《流浪之歌》邀请 抗疫医务人员探班
·北京市属14家文艺院团优秀剧目展演拉开帷幕
文化收藏
  更多
·苏扇:怀袖雅物光阴馈赠
·一铲子挖出的顶级元青花:青花釉里红开光贴花盖罐
·两册《永乐大典》海外拍出812万欧元!谁买走了它?
·沈阳民间收藏家公开多件“七七事变”相关史料
·6400余万 中国藏家高价拍下两册《永乐大典》
·云纹铜禁:“美酒虽好,切勿贪杯(图)
·老党员集报剪报半世纪 收藏报纸就是收藏历史
  图片看中国   更多
  两岸美景   更多
  镜头中的台湾   更多
华夏健康
健康测评 | 健康服务 | 基因健康 | 健康论坛 | 中医文化 | 自然疗法 | 针灸推拿 | 百草药房 | 民间验方 | 中药常识
---华夏经纬网版权所有---